Loading...

OM OSS

Logistikkavdelingen as er en leverandør av alle tjenester innenfor 3.parts logistikk. Vi er lokalisert i midten av Vestfold på Borgeskogen. Nærhet til moderne infrastruktur korte avstander til fly, havn, jernbane og vei gjør plasseringen optimal for logistikkhåndtering. Område er utelukkende avsatt til næring og det er enkelt å utvide når behovet melder seg. Våre ansatte har jobbet med E-handel og logistikk i snart 25år, vi leverer varene!